TỔNG ĐÀI 1081

CONTACT CENTER

Với lực lượng điện thoại viên chuyên nghiệp, nguồn dữ liệu phong phú, hạ tầng đầy đủ, Tổng Đài 1081 cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau phù hợp nhiều đối tượng sử dụng:

Dịch vụ gọi vào
Dịch vụ gọi ra
Cho thuê dịch vụ


Liên hệ ngay


 

 

Dịch vụ gọi vào

Thời gian phục vụ: từ 6h00 đến 21h00 mỗi ngày
Giá cước dịch vụ:
- Nội hạt: 2.000đ/phút
- Liên tỉnh, di động: 3.000đ/phút
- Viettel: 4.000đ/phút

 
 

Tìm hiểu thêm
 
 
 

Dịch vụ gọi ra

Tổng đài 1081 “Nói thay cho Doanh nghiệp” và khảo sát thị trường qua điện thoại.

 
 

Tìm hiểu thêm
 
 
 

Cho thuê dịch vụ

Doanh nghiệp không cần đầu tư hạ tầng mạng, tổng đài và nhân viên vì đã có Tổng Đài 1081 thay Doanh nghiệp thực hiện việc chăm sóc khách hàng.

 
 

Tìm hiểu thêm