YP.VN - Công cụ tìm kiếm thông tin địa phương vượt trội

Cung cấp hàng triệu dữ liệu thuê bao điện thoại cố định trên toàn quốc bao gồm khối Nhà nước – Kinh tế - Xã hội và nhà riêng.

 • Những Trang Vàng

  Cung cấp thông tin về các đơn vị thuộc khối Nhà nước - Kinh tế - Xã hội trên toàn quốc bao gồm tên đơn vị, ngành nghề, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, sản phẩm dịch vụ, hình ảnh, chỉ dẫn bản đồ và các nội dung quảng cáo khác của Doanh nghiệp.
  Có thể tra cứu theo tên đơn vị, ngành nghề, sản phẩm hoặc số điện thoại cố định.

  Nguyên tắc hiển thị kết quả

  Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên:

  Khách hàng quảng cáo trên website www.yp.vn.
  Khách hàng QC trên sách Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng.
  Khách hàng chủ thuê bao điện thoại cố định sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
  Nếu khách hàng chọn cách xem theo thứ tự bảng chữ cái thì dữ liệu sẽ được sắp xếp theo tên riêng của đơn vị.

  Danh bạ nhà riêng

  Có thể tìm theo số điện thoại cố định hoặc tên chủ thuê bao với hàng triệu dữ liệu trên toàn quốc.

  Nhắn tin

  Giúp khách hàng gửi ngay thông tin của doanh nghiệp vừa tìm được từ www.yp.vn đến 1 số điện thoại di động nào đó.

   

  Bản đồ chỉ dẫn

  Trên cơ sở dữ liệu của Google Map, YP.VN giúp người xem xác định vị trí của Doanh nghiệp hoặc chỉ dẫn cách đi đến địa chỉ của Doanh nghiệp từ vị trí xác định của người tìm…

   

   

  Thông tin chi tiết của Doanh nghiệp

  Cung cấp chi tiết về Doanh nghiệp như tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, sản phẩm dịch vụ, hình ảnh, bản đồ.