Thư quảng cáo trực tiếp – YP Admail

Cung cấp dữ liệu khách hàng, gửi thư và tài liệu quảng cáo theo yêu cầu cụ thể của Doanh nghiệp đến nhóm khách hàng mục tiêu nhanh chóng và hiệu quả:
- Tìm kiếm thông tin khách hàng mục tiêu theo từng chiến dịch quảng cáo của Doanh Nghiệp.
- Thiết kế, in ấn tài liệu, thư và các ấn phẩm quảng cáo khuyến mãi.
- Gấp thư, tài liệu quảng cáo và gửi đến khách hàng qua đường Bưu Điện hoặc email.
- Đặc biệt, cung cấp dịch vụ phát tờ rơi, tài liệu quảng cáo đến các đối tượng với mức phí tiết kiệm nhất.

Liên hệ ngay

Cách đo lường Chiến dịch Thư quảng cáo trực tiếp

 

Thực hiện một chiến dịch Thư quảng cáo trực tiếp cũng tương đối dễ dàng, nhưng nếu bạn không đặt các biện pháp chiến thuật đúng chỗ thì việc đo lường kết quả chiến dịch có thể khó khăn.

Giống các chiến lược tiếp thị khác, Thư quảng cáo trực tiếp sẽ có kết quả tốt hơn khi bạn thực hiện cùng với các chiến dịch hỗ trợ như email, gọi điện thoại hoặc chiến thuật tiếp thị trực tuyến. Nếu bạn không thể đo lường kết quả của các chiến dịch Thư quảng cáo trực tiếp, bạn sẽ ném tiền vào các chiến thuật không hiệu quả trong kinh doanh của mình.

Phản ứng trực tiếp

Bước 1

Hoạch định chiến lược cho chiến dịch Thư quảng cáo trực tiếp. Nếu chiến dịch của bạn chưa đáp ứng được nhu cầu phổ biến của khách hàng, ví dụ bạn không dùng hình thức gửi thư thì bạn phải vận dụng các chiến lược khác để kết quả cao hơn. Nó có thể là mã khuyến mãi, một địa chỉ web quen thuộc hoặc số điện thoại chỉ định cho chiến dịch, phiếu hoặc chứng nhận quà cho người tiêu dùng khi mua hàng.

Bước 2

Quy định cách đo lường đúng để nhân viên của bạn biết họ phải theo dõi gì trong chiến dịch. Thí dụ nếu bạn có trung tâm dịch vụ khách hàng để nhận yêu cầu qua điện thoại thì khi tiếp khách hàng, nhân viên phải biết hỏi mã khuyến mãi, biết phân tích thông tin và lập báo cáo đúng cách.

Bước 3

Xác định tỉ lệ thành công hoặc doanh thu tạo ra từ chiến dịch so với mục tiêu của bạn khi xây dựng chiến lược. Nếu bạn gửi thư dùng mã khuyến mãi để theo dõi kết quả, hãy chia kết quả phản hồi với tổng số thư đã gửi đi, sẽ ra tỉ lệ thành công. Ví dụ bạn gửi 2.000 thư mà có 42 người sử dụng mã khuyến mãi, tỉ lệ đáp ứng là 2,1%.

Hiệu quả Kinh doanh

Bước 1

Nếu có thể, bạn nên nghiên cứu lịch sử dữ liệu kinh doanh, xác định doanh thu trung bình đang có để hoạch định chiến dịch mới, không dùng các hoạt động tiếp thị khác. Nếu bạn dự định tiến hành một chiến dịch Thư quảng cáo trực tiếp trong tuần đầu tiên của tháng 9, hãy xem lại doanh thu tháng đó trong các năm trước.

Bước 2

Tiến hành chiến dịch và chờ tối thiểu một, hai tuần trước khi đánh giá kết quả. Giống như các phương tiện truyền thông in ấn khác, các chiến dịch Thư quảng cáo trực tiếp thường không có kết quả tức thời như quảng cáo trên truyền hình hoặc các kênh quảng cáo online khác.

Bước 3

Tổng kết doanh thu thu được sau khi thực hiện chiến dịch, so sánh với doanh thu trung bình trước đây để đánh giá hiệu quả của chiến dịch.

Kiểm soát, đánh giá

Bước 1

Chia danh sách gửi thư quảng cáo trực tiếp ra thành 1 nhóm nhỏ, có thể đặt tên là 1 và 1 nhóm lớn hơn gọi là nhóm 2. Bảo đảm 2 nhóm có các số liệu tương đồng để cho kết quả chính xác.

Bước 2

Gửi các thư quảng cáo trực tiếp đến nhóm 2 nhưng đừng gửi đến nhóm 1 để có cơ sở theo dõi xem ai mua sản phẩm của mình.

Bước 3

Tính toán thu nhập từ mỗi khách hàng trong từng nhóm.

Sau chiến dịch, xác định tổng thu nhập trong nhóm 1 và chia số đó với số người trong nhóm. Thực hiện cùng tính toán đó cho nhóm 2. Ví dụ, nhóm 1 gồm 100 người mua 2.000$ giá trị sản phẩm trong chiến dịch, doanh thu cho mỗi khách hàng trong nhóm đó sẽ là 2.000$ chia cho100 là 20$.

Bước 4

So sánh với nhóm 2. Nếu doanh thu từ mỗi khách hàng từ nhóm 1 là 20$ và doanh thu của mỗi khách hàng từ nhóm 2 là 50$, tiền lời của mỗi khách hàng trong kết quả của chiến dịch Thư quảng cáo trực tiếp là 30$.

 (Theo Rick Suttle, Demand Mania)