Multimedia Marketing
VIDEO MARKETING

PHOTO VIDEO

Video chất lượng cao được thực hiện từ các
hình ảnh, tư liệu tĩnh.

Viết kịch bản & lời bình
Chọn thời lượng linh hoạt 30 hoặc 60 giây
Thực hiện Video

Liên hệ ngay   

Tính năng    Video mẫu   Liên hệ


Video chất lượng cao được thực hiện từ các hình ảnh, tư liệu tĩnh

Một cách hiệu quả và nhanh chóng để có ngay video quảng cáo trực tuyến phục vụ cho các hội nghị, hội thảo, sự kiện của doanh nghiệp. Video được thực hiện từ các hình ảnh do Doanh nghiệp cung cấp hoặc từ thư viện hình ảnh của chúng tôi. Video còn được cung cấp cho Doanh nghiệp dưới dạng DVD để Doanh nghiệp lưu trữ và có quyền sử dụng theo nhu cầu.

 

Kịch bản & đọc lời bình

Doanh nghiệp cung cấp yêu cầu và nội dung chính, chúng tôi sẽ biên tập và viết kịch bản. Doanh nghiệp lựa chọn thời lượng phù hợp, 30 giây (tối đa 10 hình ảnh) hoặc 60 giây (tối đa 20 hình ảnh) và giọng đọc lời bình tốt nhất để đại diện cho doanh nghiệp thực hiện Video cùng chúng tôi.

 

Không giới hạn chỉnh sửa

Chúng tôi sẽ gửi video qua email để Doanh nghiệp duyệt. Việc chỉnh sửa rất linh hoạt, không giới hạn để đảm bảo rằng Doanh nghiệp sẽ có một đoạn video hài lòng nhất.

 

Được nhìn thấy trực tuyến

Chúng tôi sẽ liên kết video với nội dung quảng cáo trực tuyến của Doanh nghiệp trên YP.VN, tải lên Youtube, Facebook và website của Doanh nghiệp để khách hàng tiềm năng tìm thấy Doanh nghiệp.

 

 

Tính năng  

 

  Biên tập và xử lý Video do Doanh nghiệp cung cấp
từ 10 triệu đồng
Photo Video
từ 12 triệu đồng
Custom Video
từ 17 triệu đồng
Premium Video
báo giá theo kết quả khảo sát
Thực hiện chuyên nghiệp video (dựng hình phim, phòng thu) không
Viết kịch bản & lời bình
Biên tập & thực hiện
Không giới hạn chỉnh sửa không
Video dạng flash
Hiệu ứng kết thúc không
Đo lường hiệu suất không
Bản DVD
Quay phim chuyên nghiệp không không
Custom graphics không không không
Địa điểm quay phim không không không Trên 1 điểm
Đội sản xuất phim chuyên nghiệp không không không
Đạo diễn không không không
Chất lượng để  phát sóng phim trên truyền hình không không không
Tùy chọn thêm        
Lưu trữ Video không
Thêm vào Video bổ sung không không
Thêm địa điểm ghi hình không không
Thêm quay phim không không
  Xem chi tiết Liên hệ ngay Xem chi tiết Xem chi tiết


Video mẫu

  • CTY Kiến Quốc
  • Công ty CP Hòa Thịnh