Multimedia Marketing
VIDEO MARKETING

BIÊN TẬP LẠI VIDEO

DO DOANH NGHIỆP CUNG CẤP

Video được biên tập và thực hiện lại hoàn chỉnh hơn.

Thêm âm nhạc & hình ảnh
Đọc lại lời bình chuyên nghiệp
Liên hệ ngay   

 

Tính năng    Video mẫu   Liên hệ


Biên tập lại Video do Doanh nghiệp cung cấp

Nếu Doanh nghiệp đã có sẵn một video, chúng tôi có thể biên tập và thực hiện lại để đảm bảo nó phù hợp để sử dụng trực tuyến. Sau đó chúng tôi sẽ thúc đẩy nó trên website của Doanh nghiệp, YouTube, Facebook và tại trang thông tin của Doanh nghiệp trên yp.vn, yellowwiki.vn.

 

Thêm hình ảnh, đọc lời bình và thông tin liên lạc của Doanh nghiệp

Video sẽ được làm tươi mới hơn với thêm âm nhạc, hình ảnh và đọc lời bình. Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi một kịch bản và chúng tôi sẽ thực hiện một bản video hoàn toành mới mẻ cho doanh nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ thêm chi tiết thông tin liên lạc của Doanh nghiệp ở đoạn cuối của video, để khách hàng biết để liên lạc với Doanh nghiệp . 

Bản DVD

Chỉ cần yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi cho Doanh nghiệp video cuối cùng trên DVD để sử dụng cho mục đích tiếp thị và quảng cáo của Doanh nghiệp. 

Định dạng Flash

Chúng tôi cũng sẽ chuyển video của Doanh nghiệp sang định dạng Flash, để tải về và sử dụng ở bất cứ nơi nào cho mục đích giới thiệu doanh nghiệp của bạn. 

Tính năng  

 

  Biên tập và xử lý Video do Doanh nghiệp cung cấp
từ 10 triệu đồng
Photo Video
từ 21 triệu đồng
Custom Video
từ 37 triệu đồng
Premium Video
báo giá theo kết quả khảo sát
Thực hiện chuyên nghiệp video (dựng hình phim, phòng thu) không
Viết kịch bản & lời bình
Biên tập & thực hiện
Không giới hạn chỉnh sửa không
Video dạng flash
Hiệu ứng kết thúc không
Đo lường hiệu suất không
Bản DVD
Quay phim chuyên nghiệp không không
Custom graphics không không không
Địa điểm quay phim không không không Trên 1 điểm
Đội sản xuất phim chuyên nghiệp không không không
Đạo diễn không không không
Chất lượng để  phát sóng phim trên truyền hình không không không
Tùy chọn thêm        
Lưu trữ Video không
Thêm vào Video bổ sung không không
Thêm địa điểm ghi hình không không
Thêm quay phim không không
  Liên hệ ngay Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết

Text/HTML

Minimize


Video mẫu

  • CÔNG TY NEWSUN
  • AZB - Xây dựng Công nghiệp